GALERİ / GALLERY

HİKMET ŞAHİN RESİMLERİ ÜZERİNE... / HIKMET SAHIN PICTURES ON...

Hikmet Şahin’in resimleri postyapısalcı bir kurguya sahiptir. Bu açıdan resimleri koşullanmışlıktan, durağanlıktan uzak sıranlıktan sıyrılmış zaman ve mekanlardadır. Resimlerinde formu, biçimi, biçemi ele alışı; yapısökümünde olduğu gibi yazarın metni yeniden ele alışı, felsefecinin sabit bilgiyi sorgulayışı ve öznenin çözümlenişi şeklindedir. Sanat, yaşam ile birlikte şekil alan devingen bir olgudur. Bu anlamda Şahin, eserlerinde kendine, yaşantısına ve hayata dair çözümlemelerde bulunmaktadır.

 

Malzeme olarak tuval uzerine akrilik boya, grafik kalemler, kömür vb. kullanmayı tercih eden Şahin, kumaş ve kağıt parçaları, ip vb.  bir çok materyale çalışmalarında eklektik bicimde yer vermektedir. Renk kaygısı taşımaz, formu aramaz ancak tüm bunları katman katman çalışırken ortaya çıkararak çalışmalarında kimi zaman özdeşlik kimi zaman ise karşıtlıklar oluşturur.

 

Diyalektik açıdan ele alındığında yansıtmayı seçtiği zaman dilimi olan çocukluğu ve çocukluğunun geçtiği çevre, geçmişe ait anıları, postmodern soyut dışavurumcu ve sürreal etkilerdedir.  Çalışmaları birbiri içinde de eklektik bir yapı oluşturmaktadır. Çalışmayı seçtiği yüzeylerin birbirİne eklenmiş yüzeylerden oluşması bir film şeridi etkisi yaratmakta bir sonsuzluk arayışını temsil etmektedir. Zamanın bitmemesi isteği resimlerinde sanki devam edecekmiş gibi kurgulanmış kompozisyonlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Şahin resimlerinde forma karşı çıkmaz çünkü onun amaç olması söz konusu değildir. Form, bir harmoni güçlü bir renk dağılımı içinden, arayan bir gözün görebileceği ölçüde belirginleşmiştir. Evler, elektrik direkleri, çamaşır ipleri, su olukları vb. her şey, kendisi için çoğunluğu çocukluğunun imgeleri olan bu görüntülerde Şahin’in, anıları sanatsal bir söyleme ve düşsel gerçek dışı bir yalnızlık ifadesine dönüşür. Hızlı tüketimin sonucu bireyin kent ortamındaki yalnızlığıdır belkide Şahin’i çocukluğuna tekrar ve yeniden götüren. Modern insanın bir örnek olmuş yaşamınıda eklektik parçalar halinde calışmalarına ekleyen sanatçı, renk ile başlayıp renk ile bitirmektedir söylemini.

Dr. Birsen LİMON

Hikmet Şahin's paintings have a poststructuralist fiction. From this point of view, the pictures are in the time and places where they are stripped away from conditionedness and stagnation. The form, form and style of the paintings; as in the case of deconstructing, the author is in the form of re-handling the text, questioning the philosopher's fixed knowledge and solving the subject. Art is a dynamic phenomenon shaped by life. In this sense, Sahin, in his works, analyzes his life, life and life.
Acrylic paint, graphic pens, coal etc. who prefer to use Falcon, fabric and paper pieces, ip etc. Many materials are eclectic in their works. Color does not carry any anxiety, does not look for the form but all of these layers while working in the layer of identity sometimes creates identity and sometimes creates conflicts.

From the dialectic point of view, it is the postmodern, abstract expressionist and surreal influences of the past, childhood and childhood, the time period in which it chose to reflect. Their work constitutes an eclectic structure within each other. The fact that the surfaces selected by the surfaces they choose to work together represent the eternal quest for creating a filmstrip effect. The desire for not to end the time appears in the paintings as if they were going to continue. Falcon paintings do not resist the form because it is not his purpose to be. The form is evident to the extent that a caller can see through a strong color distribution. Houses, electricity poles, laundry ropes, water troughs and so on. everything in itself, for these images, which are mostly images of his childhood, Şahin 's memories become an expression of artistic expression and fictitious unrealistic loneliness. The result of rapid consumption is the loneliness of the individual in the urban environment, perhaps even taking Sahin into his childhood again and again. The artist, who added modern life to his work as an eclectic piece, starts with color and finishes with color. 

Dr. Birsen LIMON

 

ESERLER / WORKS

© 2019 WWW.HIKMETSAHIN.COM / HIKMET SAHIN ALL RIGHTS RESERVED

  • Instagram - Beyaz Çember
  • Pinterest - Beyaz Çember
  • Google+ - Beyaz Çember